Начало / All / 11 Основни отличителни белега на световните лидери

11 Основни отличителни белега на световните лидери

11 Основни отличителни белега на световните лидери 2

Трудно е, дори невъзможно да бъде описана рецептата, за лидерство. Дори дефиницията на тази дума би била доста абстрактна. Лидерството се проявява индивидуално у всеки един от нас, при това в най-различни области на живота – в личното развитие, в отношенията с другите, в работата, в развитието на собствен бизнес и т.н.

Важно е също да разберем, че лидерството няма нищо общо с това на каква професионална/бизнес позиция се намираш, колко заможен си, колко приятели имаш, колко силен или страшен изглеждаш.

След като не можем да дадем план, по който се става лидер, решихме да покажем отличителни белези, които според американския автор Наполеон Хил, всички хора, смятани за лидери, притежават.

1.    Непоколебим кураж

Въз основа на познаването на самия себе си и на работата си. Никой не би последвал лидер, на когото му липсват самоувереност и кураж. Кураж във всяко едно отношение – кураж да каже истината, да опита и да бъде пионер в дадено начинание, кураж да повярва на хората, с които общува и работи.

2.    Самоконтрол

“Човекът, който не може да контролира сам себе си, никога не може да контролира другите.~ Наполеон Хил. Самоконтролът дава силен пример на последователите и по-интелигентните сред тях ще следват примера.

3.    Силно развито чувство за справедливост

Без чувство за справедливост и честност, никой лидер не може да спечели вниманието и уважението на хората, с които общува.

4.    Окончателност на решенията

Човекът, който се колебае за решенията си, демонстрира, че не е сигурен в себе си. Несигурните хора рядко получават доверието на другите.

5.    Конкретност на плановете

Успешният водач трябва да планира работата си и да работи по своя план. Лидерът, който действа въз основа на предположения и без практични, конкретни планове, е като кораб без рул – рано или късно ще се блъсне в скалите.

6.    Навикът да правиш повече от това, за което ти плащат

Едно от неудобствата на лидерството е необходимостта водачът сам да изявява желание и готовност да прави повече от това, което изисква от последователите си.

7.    Приятен характер

Никой немарлив и небрежен човек не може да стане успешен водач. Лидерството изисква уважение. Последователите няма да уважават водач, който не отговаря на всички критерии за „Приятен характер”.

8.    Съпричастност и разбиране

Лидерът трябва да бъде съпричастен към последователите си. Освен това той трябва да разбира тях самите и техните проблеми, да успява да се постави на тяхното място.

9.    Майсторство в детайлите

Истинското лидерство изисква майсторство във всички детайли на лидерската позиция.

10.  Готовност за поемане на пълна отговорност

Силният водач трябва да е готов да поеме отговорност за грешките и неуспехите си, както и тези на своите последователи. Ако се опитва да прехвърли тази отговорност, то той няма да остане водач за дълго. Ако някой от неговите последователи направи грешка и демонстрира некомпетентност, лидерът трябва да приеме, че самият той е допуснал грешка.

11.  Сътрудничество

Успешният лидер трябва да разбира и прилага принципа на съвместната работа и да умее да насърчава хората, които го следват, да правят същото. Водачеството изисква СИЛА, а силата изисква СЪТРУДНИЧЕСТВО.

Желаем и се надяваме всеки, който иска да бъде лидер, да намери верния и резултатен подход за това.

Cover picture credit: Paolo Margari
Picture one credit: Vinoth Chandar

Автор: Никола Янев

Никола Янев
Никола Янев е основател на Entrepreneur.bg, Президент на предприемаческата организация Start It Smart и организатор на събитията Sillicon Drinkabout Sofia. Пътува, чете, стартира и дава максимума от себе си. Вярва в доброто, хуманността и своите цели.