Начало / За напреднали / В търсене на най-добрата счетоводна кантора – важните въпроси

В търсене на най-добрата счетоводна кантора – важните въпроси

finance

Започвате нов бизнес и искате да сте сигурни, че правите всичко по правилния начин, за да дадете наистина отличен старт на своята търговия?

Неразделна част от доброто управление на бизнеса е изборът на правилните специалисти, които да се занимават със счетоводното му обслужване. В настоящата статия разглеждаме най-важните въпроси, които трябва да си зададете в търсенето. Те ще ви помогнат да се ориентирате коя наистина е най-точната кантора, която ще отговори на изискванията на вашия бизнес.

Какви услуги трябва да предлага вашата счетоводна кантора

На първо място е важно да изберете услугите на специалисти, които могат да ви окажат пълното счетоводно обслужване, от което вашият бизнес има нужда. Когато изберете абонаментни счетоводни услуги си осигурявате постоянната ангажираност на експертите с осчетоводяването на дейността ви.

Причината е, че този подход е много по-ефективен, не само чисто функционално, но и в повечето случаи от икономическа гледна точка също. Затова е по-добре да изберете счетоводна къща, която предлага комплексно обслужване за различни типове бизнеси с голям опит в разнолики сфери като Acc-ConsultCo.com.

Съответно първият въпрос, който следва да си зададете е, включва ли счетоводната кантора, която сте избрали, пълния набор от счетоводни услуги, от които бизнесът ви би имал нужда?

Традиционните счетоводни услуги включват счетоводно водене на касови отчети, фактури, банкови извлечения, складова наличност, подаване на счетоводни и данъчни декларации и разбира се, счетоводни консултации.

Ако търсите пълно счетоводно обслужване, обаче е важно да намерите специалисти, които предлагат по-комплексна услуга.

Кои допълнителни счетоводни услуги ще донесат предимства на бизнеса

Най-добрите счетоводни кантори предлагат повече от обикновено счетоводно обслужване. Истинските специалисти със завиден опит в областта се захващат и с регистрацията на нови фирми и реформирането на вече съществуващи такива.

Опитният счетоводител дори може да ви консултира коя е най-подходящата форма, под която да регистрирате бизнеса си, с оглед дейността, която искате да упражнявате и отговорността, която бихте предпочели да се носи за задълженията на фирмата. Така ще може да направите информиран избор относно това дали фирмата ви да бъде ЕТ, ООД, АД, ЕООД или ЕАД и прочие.

Несъмнено един от най-важните аспекти на съвременната счетоводна кантора, предоставяща пълен комплекс от услуги за бизнеса е пейрол (payroll) обслужването или т. нар. ТРЗ (труд и работна заплата). То включва експертна работа по обработването на работните заплати, изчисляване на осигуровки, болнични, отпуски, обезщетения, както и помощ за отчитане пред държавата на самоосигуряващите се лица във фирмата, споделят от Acc-ConsultCo.com.

Тук се включва още и воденето на трудовите досиета на назначените лица, представяне на уведомления до НАП, входиране на декларации във връзка с трудовите правоотношения в различни институции и прочие.


Автор: Entrepreneur Team