Начало / За напреднали / ЕИФ предоставя портфейлни гаранции на водещи български банки в подкрепа на финансирането на малкия и среден бизнес

ЕИФ предоставя портфейлни гаранции на водещи български банки в подкрепа на финансирането на малкия и среден бизнес

EIF_believeinsmall_RGB_blue

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от Групата на Европейската инвестиционна банка (Групата на ЕИБ), подписа гаранционни споразумения с четири български банки, които ще отключат ново банково финансиране в размер до 2 милиарда евро в подрепа на устойчивия растеж и конкурентоспособността на малките и средни предприятия и ще допринесат за зелената трансформация на българската икономика.

Издаването на портфейлните гаранции е подкрепено от дела на държавата-членка в InvestEU за България и е в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост на България. Гаранциите от ЕИФ ще освободят кредитен ресурс на търговските банки и ще им дадат възможност да предоставят повече финансиране на предприятията при гъвкави и благоприятни условия.

ЕИФ ще предостави гаранциите на Пощенска Банка, ПроКредит Банк България, УниКредит Булбанк и Обединена Българска Банка – водещи кредитни институции в страната и дългосрочни партньори на Групата на ЕИБ. Операциите по предоставянето на гаранциите поставят началото на два финансови инструмента, всеки с бюджет от 75 милиона евро, в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост на България.

Република България, представлявана от Министерство на иновациите и растежа, повери на ЕИФ ролята на партньор при реализацията на двата инструмента за портфейлни гаранции по Плана за възстановяване и устойчивост. Гаранциите ще се финансират от Механизма за възстановяване и устойчивост. Инструментите представляват важно средство за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия, за стимулиране на икономическия растеж и за насърчаване на зеления преход.

Милена Стойчева, министър на иновациите и растежа, заяви: „Партньорството с Европейския инвестиционен фонд подчертава нашия ангажимент за подобряване на икономическото състояние на България. От началото на мандата по JEREMIE през 2009 г. това сътрудничество е крайъгълен камък в преобразуването на нашата икономика. Разглеждаме финансовите инструменти в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост като следващата глава от тази история на успеха. Чрез тези гаранции ние не само насърчаваме извършването на инвестиции в областта на климата, но и укрепваме устойчивостта и конкурентоспособността на нашите малки и средни предприятия. Тези усилия са важна стъпка към устойчиво и благополучно бъдеще за България“.

В рамките на Гаранцията за конкурентоспособност на МСП банките ще предоставят заеми при преференциални условия на малки и средни предприятия, за да подпомогнат укрепването на тяхната устойчивост и увеличаването на тяхната производителност в контекста на икономическа несигурност. Гаранцията за устойчивост ще бъде предназначена за инвестиции в действия в областта на климата, енергийната ефективност и възобновяемата енергия, предприемани от МСП и жилищни асоциации в подкрепа на прехода към зелена икономика.

Мариут Фалкстед, изпълнителен директор на ЕИФ, заяви: „Благодарение на отличното сътрудничество с българските власти и банките, които са наши партньори в страната, ЕИФ успя в рекордно кратки срокове да даде старт на реалното финансиране от тези гаранционни инструменти. С днешните споразумения ще се предостави възможност на малките и средните предприятия да разширят и модернизират своята дейност и да дадат своя принос за постигане на едно по-зелено бъдеще“.

През ноември ЕИФ успешно положи началото на още един финансов инструмент, който управлява по компонента „Интелигентна индустрия“ на Плана за възстановяване и устойчивост на България – Капиталов фонд на фондове за възстановяване в България на стойност 180 млн. евро, чиято цел е да осигури дялово финансиране за иновации, инфраструктура и растеж на българските предприятия.


Автор: Entrepreneur Team