Начало / За напреднали / GI GROUP публикува резултатите от финансовата 2022 година

GI GROUP публикува резултатите от финансовата 2022 година

 

GiКомпанията затвърждава позицията си сред водещите глобални доставчици на трудовия пазар

  

Gi Group обяви резултатите от дейността си през финансовата 2022 година, потвърждавайки своята позиция сред ключовите глобални доставчици на пазара на труда. Международното присъствие на компанията беше допълнително засилено с 50-тата си сделка за сливания и придобивания.

Двуцифрен ръст на ключовите консолидирани икономически и финансови показатели, консолидирани към 31 декември 2022 година, включват:

  • Оборот: 3,6 млрд. евро, +12,3%спрямо финансовата 2021 година (3,2 млрд. евро)
  • Брутна печалба: 508 млн. евро, +20%спрямо финансовата 2021 година (423 млн. евро)
  • EBITDA: 139 млн. евро, +21,1% спрямо финансовата 2021 година (118 млн. евро)
  • Нетна печалба: 54 млн. евро, +33,4%спрямо финансовата 2021 година (40 млн. евро)

Gi Group, един от водещите световни доставчици на услуги за развитието на пазара на труда, сподели постигнатите резултати за изминалата финансова година, завършила на 31 декември 2022 г., както и стратегическите си бизнес и устойчиви развития.

През февруари 2023 г. Gi Group отбеляза 25-ата годишнина от своето създаване. През това време компанията показа постоянен растеж и развитие, което допринася за превръщането й в един от основните глобални участници в бранша. Според доклада на SIA – Staffing Industry Analysts – базиран на резултатите за 2021 г., компанията се класира на 15-то място в света и на 8-мо в Европа сред компаниите за временна заетост. Компанията оперира в 34 държави в Европа, Америка и Азия с над 650 филиала и над 20 000 клиентски компании, разчитайки на приноса и ангажимента на над 8 000 души.

Стефано Коли-Ланци, изпълнителен директор и основател на Gi Group заяви: „Стратегията за растеж на Gi Group Holding има за цел да преобразува пазара на труда, като създава устойчива, социална и икономическа стойност. Това се отразява в нашето постоянно ангажиране да създаваме по-ефективна и ефикасна HR екосистема, като насърчаваме работна култура, която удовлетворява интересите на бизнеса, служителите и обществото. Нашето пътуване, започнало преди 25 години, се оказа успешно и беше подкрепено от постоянен финансов и икономически растеж. 2022 г. се отличава със значителни промени и иновации, включително реорганизацията на Групата, преименуването й, дигиталната трансформация и ESG проекти. Освен това, стратегията ни за външен растеж напредна и през януари 2023 г., с 50-тата сделка за сливания и придобивания, постигнахме важна цел. Желанието ни в бъдеще е да максимизираме общата стойност и вътрешните синергии, да оптимизираме управлението на бизнеса и потоците на пари, да подобрим разпознаваемостта на Групата и да насърчим интернационализацията. Успехът на нашата Група е резултат от съвместната работа на всички наши служители, които всеки ден допринасят за благополучието и развитието на компанията и нашето общество, в цял свят.“ 

Консолидирани резултати към 31 декември 2022 г. 

За Gi Group Holding фискалната 2022 г. потвърди значителен двуцифрен ръст в сравнение с 2021 г.: приходите възлизат на 3,6 милиарда евро, което показва 12,3% увеличение в сравнение с предходната година, с положително представяне във всички региони извън Италия, главно в Източна Европа ( +51% спрямо ФГ21), Латинска Америка и Южна Европа (+41% спрямо ФГ21), Азия, Швейцария и балтийските страни (+28% спрямо ФГ21), Централна Европа (+9% спрямо ФГ21) и Италия (+ 7% спрямо ФГ21). Това възходящо представяне е очевидно и в бизнес направленията. Представлявайки основния двигател на растежа на приходите и FTE (еквивалент на пълно работно време), временният и постоянният персонал нарасна с 12% в сравнение с финансовата 2021 г., следван от аутосорсинг на бизнес процеси (+29% спрямо 2021 г.), среден и старши мениджмънт – търсене и подбор ( +26% спрямо ФГ21) и Обучение и развитие (+29% спрямо ФГ21).

Рентабилността също се увеличи с брутна печалба от 508 милиона евро (+20% спрямо финансовата 2021 г.), EBITDA от 139 милиона евро (+21,1% спрямо финансовата 2021 г.) и нетна печалба от 54 милиона евро (+33,4% спрямо финансовата 2021 г.). 

Към 31 декември 2022 г. нетният финансов дълг на Групата възлиза на 256 милиона евро (срещу 207 милиона евро през 2021 г.), поддържайки стабилно съотношение IFN/EBITDA от 1,85x (срещу 1,81x през 2021 г.).

Нетният собствен капитал на Групата се увеличи до 196 милиона евро в сравнение със 144 милиона евро към 31 декември 2021 г. 

Ключови събития през 2022 г. и последващи събития 

През 2022 г. Групата претърпя съществени промени, включително създаването на новата структура на компанията и увеличаване на видимостта на марката чрез Корпоративната идентичност. Осъществен е и план за дигитална трансформация и инвестиции в автоматизация и иновативни инструменти. Стратегията за сливания и придобивания доведе до успешни операции, а Групата се фокусира на устойчивото развитие и постигането на Целите на ООН.


Автор: Entrepreneur Team