Начало / Новини / Как поумнява електроразпределителната инфраструктура?

Как поумнява електроразпределителната инфраструктура?

hydro-lines-219926_1280

Умните технологии и иновации се прилагат също и в електроразпределителната инфраструктура с цел подобряване на ефективността, надеждността и управлението на електроразпределителната мрежа. Системите за автоматизирано управление на разпределителната мрежа се използват, за да се следи и контролира потока на електроенергията. Това позволява по-бързо откриване и отстраняване на повреди или смущения в мрежата, като се намалява времето за прекъсване на захранването и се подобрява надеждността на системата.

Традиционните електромери се заменят със смарт метри, които осигуряват двупосочен обмен на данни между електрическите мрежи и крайните потребители. Това позволява на потребителите да получават в реално време информация за своето енергийно потребление и да управляват своята консумация по-ефективно. Също така, смарт метрите помагат на електроразпределителните компании по-добре да управляват и планират своите ресурси.

Дистанционно управление и наблюдение

Инфраструктурата може да бъде управлявана и наблюдавана дистанционно. Това позволява на операторите на системата да следят и контролират разпределителната мрежа от едно място, без да е необходимо да присъстват навсякъде. Това намалява времето за реакция на проблеми и улеснява оперативните процеси.

Интелигентни мрежови системи

Развитието на интелигентни мрежови системи, известни още като „смарт грид“, е важна част от умната електроразпределителна инфраструктура. Тези системи използват сензори, комуникационни технологии и аналитични инструменти, за да улеснят интеграцията на различни източници на енергия, като възобновяеми източници и децентрализирани производители. Смарт гридът подобрява управлението на натовареността, оптимизира доставката на енергия и подкрепя внедряването на енергийноефективни технологии.

Използване на данни и анализ

Умната електроразпределителна инфраструктура се базира на събирането, анализа и използването на големи количества данни. Използването на аналитични инструменти и изкуствен интелект позволява да се правят прогнози за енергийното потребление, да се откриват аномалии в мрежата и да се предвиждат проблеми преди те да се случат. Това помага на операторите на системата да вземат по-добри решения за управлението на мрежата и да предотвратят прекъсвания в захранването.

Всички тези технологии и подходи помагат на електроразпределителната инфраструктура да стане по-интелигентна, ефективна и устойчива, като същевременно улесняват управлението и подобряват опита на крайните потребители.

Schneider Electric предлага отворена иновативна система, която осигурява мрежова свързаност, дигитален достъп, както и повишаване на производителността, намаляване на разходите в различни сфери на индустрията в България – от автоматизация на машини, процеси и сгради, до решения за мониторинг и управление на електроразпределителната система.


Автор: Entrepreneur Team