Начало / All / Оптимизиране на личните и бизнес финанси: 5 причини за преминаване от хартиено към дигитално счетоводство още сега

Оптимизиране на личните и бизнес финанси: 5 причини за преминаване от хартиено към дигитално счетоводство още сега

calculator (2)

Икономиката на XXI век е устроена много различно дори спрямо последните няколко десетилетия. Първо, е доста отворена и не толкова национално ориентирана, второ – различна като отрасли и услуги, и трето, може би най-важно: неколкократно по-обемна като транзакции, финансови потоци, сделки. 

Динамика от подобен характер изисква гъвкав подход, дигитализация и готовност за промяна на порядки, които вече не ни носят полза, както от страна на фирмите, така и от лицата, които упражняват свободни професии.

Една от първите стъпки в посока регулирането на стопанските единици в усложнената икономическа обстановка ни предлага Hilix – иновативен бизнес, развил своята дейност в областта на професионалното онлайн издаване на фактури и съхранение на данъчни документи. Нека заедно да проследим какви биха били потенциалните ползи за икономическите контрагенти от извършване на прехода от хартиено към дигитално счетоводство.

Подобрена ефективност на операциите

Онлайн счетоводните системи автоматизират редица от досадните, отнемащи време задачи, свързани с воденето на хартиен носител. Така спестяват на компаниите значителни човешки ресурси и позволяват на специалистите да се съсредоточат върху по-важни дейности. Автоматизирани процеси като счетоводство, фактуриране и съгласуване на банкови извлечения се извършват осезаемо по-бързо, по-точно и с по-малко човешка намеса, отколкото по остарелите методи, свързани с въвеждането им на ръка.

Оптимална точност на изчисленията

Онлайн счетоводните системи помагат за драстично намаляване на грешките и повишаване на точността чрез автоматична проверка за несъответствия в данните: процес, който обикновено би отнел човешко време. Дейност от този тип е важна, защото всеки счетоводител ще потвърди, че едно дребно човешко недоглеждане може да има сериозни финансови последствия.

Безупречна сигурност на данните

Онлайн счетоводните системи предлагат по-високо ниво на сигурност в сравнение със стандартния хартиен носител. Използват усъвършенствани техники за криптиране, за да защитят чувствителни финансови данни, и дават опция за автоматично архивиране, така че никога нищо не се губи. Това е особено важно за компании, които обработват чувствителна финансова информация и спазват особено ревностно разпоредбите за защита на данните. Особено когато служителите им работят дистанционно и работодателят няма контрол върху мрежовата им защита.

Несравними възможности за адаптация и гъвкавост

Онлайн счетоводните системи са гъвкави откъм конфигуриране на потенциални настройки, което позволява на фирмите лесно да ги персонализират, за да отговорят на специфичните си нужди. Предполагаме, ще се съгласите, че счетоводството на дигитална агенция е крайно различно от това на производствено предприятие например. Хубавото е, че специализираният софтуер е подготвен еднакво добре за всеки сценарий.

Съвместна работа на друго ниво

По време на пандемията редица фирми трябваше бързо да възприемат дистанционния или минимум хибридния тип работа, което наложи известно вътрешно преструктуриране. Онлайн счетоводните системи допринесоха значително за улеснения достъп до информация на всички служители, независимо от локацията им, позволявайки им да работят съвместно върху финансови отчети, издаване на фактури и други.

Дигитализирането на счетоводството и процесите, свързани с него, е неизбежно. Във вече споменатата постоянно променяща се икономическа среда възможността за бърза документална адаптация дава на компаниите безценно конкурентно предимство и прави всеки потенциален преход значително по-плавен. Колкото по-рано поемете пътя си в тази посока, толкова по-големи ползи ще извлечете за себе си и за вашия бизнес.


Автор: Entrepreneur Team