Начало / За стартиращи / Финансиране на нов бизнес

Финансиране на нов бизнес

office-

Готови сте да стартирате нов бизнес и се интересувате от различни предложения за финансиране. Тогава е добра идея да разгледате най-новите европейски програми за финансиране на новостартиращи бизнеси. В момента страната ни е третия програмен период, който стартира от 2021 и е с валидност до 2027 година. По него се предвижда да бъдат отпуснати 8,8 милиарда лева, като по програмите могат да кандидатстват и тепърва стартиращи бизнеси.

Кои европейски проекти включва финансирането?

За стартъп финансиране може да кандидатства всяка микро и малка тепърва започваща дейността си фирма. Можете да кандидатствате по една от следните програми:

  • Програма за конкурентоспособност и иновации

Финансирането по нея се отпуска за подобряване на енергийната и ресурсната ефективност на производствения процес и повишаване нивата на конкурентоспособност, чрез стимулиране на иновациите. Програмата се отпуска от Министерство на икономиката, а общият и размер е малко над милиард лева;

  • Програма за развитие на човешките ресурси

Тази европрограма е изцяло насочена към уязвимите групи на обществото, в това число безработни, лица над 55 годишна възраст, млади хора, както и хора с увреждания. Главната е цел е да подобри пазара на труда и да отвори повече възможности в социален и икономически план. Програмата се отпуска от Министерство на труда и социалната политика и е размер на 3 874 000 000 лева.

  • Програма за развитие на селски райони

По тази програма можете да кандидатствате с проект и инвестиция в обработването на земеделска земя. Условията са да бъдете микро предприятие, с не повече от 10 души персонал и седалище, локализирано на територията на селскостопански район. За програмата отговаря Министерство на земеделието и храните.

  • Програма за морско дело и рибарство

Програмата е част от подходът ВОМР – Водено от общностите местно развитие. Стратегиите се разработват на местно общинско ниво и могат да се осъществяват само в селата или рибарските райони.

Как да се възползвате от безвъзмездно финансиране за нов бизнес?

Всички европейски програми, които изброихме до момента предоставят възможности за безвъзмездно финансиране. С условията за кандидатстване, различни за всяка една от тях можете да се запознаете директно в Информационната система за управление и наблюдение на европейски средства в техният сайт. Там освен условията, на които трябва да отговаряте са посочени и необходимите документи, които трябва да представите.

Освен финансиране по европейски програми можете да кандидатствате и за друг вид безвъзмездна финансова помощ, отпускана от Агенцията по заетостта.

Финансиране на нов бизнес с финансови средства за безработица

Сравнително малко хора знаят, че бюрото по труда има възможност за финансиране на стартиращи бизнеси. Средствата се отпускат с цел да се насърчи заетостта на безработните и по тази причина те се отпускат на безработни физически лица, които имат интерес да стартират собствен бизнес.

Агенцията по заетостта отпуска финансирането под формата на обезщетение за безработица, което може да бъде получено накуп. Ако към плана си за бизнес включите и наемането на друго безработно лице ще получите допълнителна субсидия, с включени допълнителни финансови средства за обучение.

За безвъзмездно финансиране можете да кандидатствате и без да е необходимо да сте безработни с право на обезщетение. Необходимо е да изготвите бизнес проект и да го представите пред съответната комисия. Ако бъдете одобрени можете да получите безвъзмездно финансиране за нов бизнес в размер до 4 000 лв., и отделно предвидени 800 лв. за обучение и консултантски услуги.


Автор: Entrepreneur Team