Начало / Новини / Какво е коучинг и как подпомага личностното развитие

Какво е коучинг и как подпомага личностното развитие

Business Networking

 

Хората се стремят постоянно към усъвършенстване, към повишаване на квалификацията си, с цел по-добро бъдеще и реализация в живота. Тези, които искат да постигнат резултати, независимо дали в бизнеса или в личния си живот, се насочват към коучинг. Какво е коучинг? – Това е процес, който помага на хората да получат резултати по-бързо и с по-малко усилия чрез подход, при който намират повече ресурси и възможности и изграждат нагласа, за да постигнат целите си. Коучингът постоянно подсилва ефекта от обучението , води до по-добро управление на времето, до висока самооценка, до добро организиране на целите и приоритетите, до по-добър живот, по-малко стрес и повече самоувереност. В бизнес и професионален план процесът коучинг подобрява взаимоотношенията между мениджърите, работата в екип, повишава производителността.

В зависимост от спецификата, коучинг се дели на индивидуален, бизнес и екзекютив. Индивидуалният коучинг се занимава с индивидуалното, личностно развитие на клиентите. Бизнес коучинга е отправен към развитието на екипи, а екзекютивът има за цел развитие на влиятелните висши мениджъри, собственици и предприемачи, разкриване на потенциала им, мотивира и влияе върху хората. Обучението цели да се усъвършенства стратегическото мислене. С разгръщане на потенциала на един човек, цялата организация може да стане по-ефективна и успешна.

Коучингът като метод залага на развитието на хората, водени от вътрешните им потребности, нужди и развитие на потенциала Фокусира се върху генеративната промяна, а смисълът му е да бъдат използвани всички ефикасни инструменти, които подпомагат клиента в създаване на желаното бъдеще и прилагане на действията, които водят към превръщането на целите в реалност.

Какво още е коучинг? – той е конфиденциално партньорство и взаимоотношение, което е с висок интензитет и ефективност. Той е предназначен за  изпълнителни директори, екипи и индивиди, които искат да се развиват, които се стремят към по-високи цели и постижения – за себе си и за компанията. В професионалния контекст коучингът е насочен към предимно към ръководния персонал и е фокусиран към отделната личност. Това е креативен процес, който вдъхновява да се намерят нови възможности и перспективи в екипа и пазара като цяло, да се увеличи персоналния и професионалния капацитет на представяне, да се разгърне пълния потенциал на човека.

Най-често засяганите теми на коучинга са: взаимоотношения и конфликти, промени, стрес, мотивация, управление на екипа, кариерно развитие, самоанализ и развитие на личността. Те целят да помогнат за намиране на собствения път и способности за достигане на целите, да се изяснят ценностите и намеренията, създаване на визия за бъдещето и разработване на практически план за действие за постигане на набелязаните цели.

Процесът на коучинг преминава през стъпките заявка, договаряне, същинска работа, проследяване на ефекта. Той се отличава с това, че не предлага готови отговори и рецепти, устремен е към бъдещето, където съвместното действие вдъхновява и подкрепя етапа на реализацията и дава обратна връзка.

Насоките, към който е ориентиран коучингът, за по-бързо постигане на резултати са създаване на цел, изграждане на психологическа нагласа за успех, предприемане на действия, които са с цел изграждане на стратегия, система за управление на времето, изграждане на умения за привличане на клиенти или продаване на продукти или услуги, в зависимост от естеството на бизнеса, който се управлява. В процеса на коучинга освен придобиване на знания за достигане на целите, се научава и на организираност, отговорност, подкрепа.

Отговорността, която заявява коучингът е да се фокусира върху индивидуалната ситуация на клиента, да му помогне да изясни ценностите и приоритетите си, да формулира целите си, които ще допринесат за материалното и душевното му благополучие и да го насърчава в процеса на постигането им. Ползата от коучинга е, че вашето самочувствие се подобрява, получавате по-добри комуникационни умения, подобрени междуличностни отношения, по-ефективно професионално представяне, положителен ефект върху връзките и подобрено съотношение между работата и личния живот. С коучинг вие постигате удовлетвореност както в професионален, така и в личен план.

За статията съдейства Александър Николов от “Double Your Business”


Автор: Entrepreneur Team

  • Ivan Kuzmanov

    Много добре обяснено, благодаря!