Начало / Новини / Значението на електронното здравеопазване в Европа

Значението на електронното здравеопазване в Европа

Здравето е обща грижа за всички. Високото качество и лесният достъп до здравеопазване е на първо място сред приоритетите на политиците във всяка част на света. Или поне на теория е така. Днес ние сме на ясно с нарастващите предизвикателства за здравеопазването и за здравните системи. Тези предизвикателства идват от различни посоки:

 • Справяне с инфекциозни заболявания – като ХИВ / СПИН, малария и туберкулоза;
 • Застаряващо население, което създава изисквания за дългосрочни грижи;
 • Повишаване на очакванията от страна на всички пациенти. Не на последно място, защото интернет позволява те да бъдат по-добре информирани за здравословните проблеми;
 • Натиск върху националните бюджети за здравеопазване поради тези изисквания.

Отговорът за спряване с тези предизвикателства е: електронно здравеопазване. Това означава да извлечем максимума от технологиите и да използваме техния потенциал да променят съществуващите сегменти. Това ни позволява да подобряваме качеството на лечението и разширяване достъпа до медицинска помощ. Може да помогне за намаляване на натиска върху бюджетите за обществено здравеопазване – както в индустриализираните държави, така и в развиващия се свят.

Ето защо Европейската комисия постави дейностите в областта на електронното здравеопазване в центъра на информационното общество и нейния план за действие eEurope.

От там се фокусират върху три области:

 • Първо, да има правилната регулаторна рамка и правилните стандарти за поддържане на електронното здравеопазване.
 • Второ, подкрепа за научните изследвания и разработки в областта на електронното здравеопазване. През последните петнадесет години ЕК е дала над 500 милиона евро за изследвания и разработки в областта на електронното здравеопазване.
 • Трето, разпространение на най-добрите практики в областта на електронното здравеопазване и осъзнаване.

Освен всичко това, Европейската комисия си признава необходимостта от глобални и регионални партньорства. Има два примера за това – комисията подкрепи фондация „Здраве в мрежата“, която помага да се прилагат критерии за качество на уебсайтове, свързани със здравето. Тези критерии сега са одобрени от Организацията на обединените нации (ООН). В областта на телемедицината пък се работи с групи като Алианса TM (Telemedicine), които мобилизират експертния опит на международните организации като Световната здравна организация, Международния телекомуникационен съюз и Европейската космическа агенция.

И накрая, дейностите на европейската общност трябва да се възползват от потенциала на сектора на електронното здравеопазване. Със сигурност частните инициативи в тази област като например българското приложение Consento ще имат важно значение. eHealth вече е третият „индустриален“ стълб за здравето, заедно с фармацевтичния бранш и радиологична промишленост. То има огромен потенциал за подобряване на ефективността и производителността на системите за предоставяне на здравни грижи. Електронното здравеопазване ще бъде гръбнакът за развитие, а в някои случаи и за реинженеринг на системите за здравеопазване на 21 век. Това ще позволи на здравните професионалисти да поставят пациентите, а не бюджетите, в центъра на техните системи.

Здравната академия на ЕК е точно в съответствие с тази концепция. Тя предоставя:

 • визия в световен мащаб за общи предизвикателства, основана на ефективна публично-частно
 • съдружие;
 • експертния опит и силната подкрепа на Световната здравна организация;
 • рамка, в която да се спазват различните културни подходи и многоезичния характер на предоставянето на здравни грижи.

Здравната академия е и модел на нов метод за работа в информационното общество. Тя е в съответствие с плана за действие, одобрен на Световната среща на върха от 2008 година.


Автор: Entrepreneur Team