Начало / За напреднали / Телелинк Бизнес Сървисис Груп придоби 100% от акциите на хърватската компания SedamIT

Телелинк Бизнес Сървисис Груп придоби 100% от акциите на хърватската компания SedamIT

Telelink Welcomes SedamIT

Телелинк Бизнес Сървисис Груп ЕООД (ТБСГ) официално придоби 100% от собствеността върху акциите на хърватската компания SedamIT, като сделката е на стойност 9 млн. евро

 

Българската технологична компания Телелинк Бизнес Сървисис Груп (ТБСГ) с гордост обяви успешното придобиване на акциите на Sedam IT на стойност 9 млн. евро. Sedam IT e водеща компания в сектора на информационните технологии в Хърватия.

Сделката е логично следствие на инвестициите на ТБСГ в Хърватия и затвърждава амбициите на компанията за активно, дългосрочно и значимо присъствие на местния пазар.

Придобиването е важна част от глобалната стратегия за развитие на ТБСГ – регионалната диверсификация на ресурс, експертиза, клиентска база и специфично знание е предпоставка за успешен бизнес в западна Европа и САЩ.

ТБСГ и Sedam IT споделят еднакви ценности за разбиране на бизнес нуждите на клиента и безкомпромисна доставка на ключови ИТ решения и услуги. Обединяването на двете компании създава синергия и допълнителни възможности за развитие на услугите и продуктите им.

Sedam IT е добре утвърден хърватски доставчик на ИТ решения и услуги с над 20 години опит в индустрията и екип от над 120 професионалисти. Придобиването на Sedam IT отразява амбицията на ТБСГ за постоянно развитие и нарастване на конкурентоспособността в ИТ сектора, допълнително засилвайки техническите и иновационни възможности на групата.

Чрез използването на експертния опит на SedamIT, Телелинк има за цел да надгради предоставяните услуги на клиентите в Хърватия и в региона.

  • Клиентите ще се възползват от разширения набор от услуги, съчетаващи силните страни на двете структури.
  • Интеграцията на процесите и ресурсите ще допринесе за оперативна ефективност, съдействащаза общия успех.
  • Сътрудничеството ще обогати пула от таланти, като насърчава културата на сътрудничество, обучение и иновации.

Автор: Entrepreneur Team