Начало / Антон Ценов

Антон Ценов

Антон Ценов
Антон Ценов е съосновател на компаниите Mind Mapping и Join The Players. Член е и на предприемаческата организация Start It Smart. Вярва в огромния потенциал на всички хора.

Увеличи продуктивността си с тези 7 принципа

Увеличи продуктивността си с тези 7 принципа

В съвременния свят всеки се старае да бъде „продуктивен“. В какво, обаче, се изразява продуктивността? Тази дума със сигурност не може да бъде определена еднозначно. Какво е продуктивността? Талант? Далновидност? Умение за добро организиране на стъпките за постигане на целите? Смятам, че продуктивността се изразява в следните три елемента: резултат или отговор на въпроса: „Постигаме ли изобщо някакви резултати вследствие ...

Прочети повече »