Начало / Новини / Състезание на предприемачески идеи за развитие на Синята икономика започва в Бургас

Състезание на предприемачески идеи за развитие на Синята икономика започва в Бургас

Състезание за бизнес идеи, свързани с морската икономика, организира Община Бургас с подкрепата на членовете на местната група URBACT и със спонсорството на Регионалната организация на конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ Бургас) и Пристанище Бургас ЕАД. Заявления за участие могат да бъдат подавани от 2 декември 2019 г., а крайният срок за участие е 20 март 2020 г.

Конкурсът, наречен „Burgas BlueS„, се провежда в рамките на проект „BLUACT – Градове в действие за син растеж“, финансиран по програма URBACT III. В проекта участват общо 7 европейски пристанищни града, които имат за цел да споделят добри практики в предприемачеството на „Синята икономика“. Освен Бургас, това са Пирея (Гърция), Матаро (Испания), Матосиньос (Португалия), Салерно (Италия), Остенд (Белгия) и Галац (Румъния).

В състезанието за предприемачески идеи могат да се включат както физически, така и юридически лица. В случай, че са юридически лица, те трябва да бъдат стартиращи предприятия, регистрирани в Търговския регистър максимум до 3 години преди датата на кандидатстване. Задължително изискване е кандидатите да има бизнес идея, в рамките на която ще извършват предприемаческата дейност на територията на община Бургас. Проектите, с които кандидатстват, могат да бъдат бизнес идеи в ранен етап на разработване или изпълнение. Условието към кандидатите е също така да съставляват екипи от минимум двама членове във всеки екип.

Регистрацията за участие става чрез попълване на формуляр, достъпен в платформата https://bluactburgas.bg/. Организаторите уточняват, че ще бъдат приемани само заявки, получени чрез платформата, като не се допуска изпращането им по е-mail или по пощата.

Кандидатите, които отговарят на условията и чиято бизнес идея е приложима в областта на Синята икономика на територията на община Бургас, ще продължат участието си в следващите фази на конкурса – Кампус и Demo Day. На 10 и 11 април 2020 г. ще бъде организиран двудневен кампус, в рамките на който участниците ще имат възможността да разработят и доразвият своята бизнес идея, да се консултират с ментори и наставници, както и да се подготвят за презентирането на бизнес идеите си пред журито.

За следващия ден – 12 април 2020 г., е насрочен т. нар. Demo Day – представяне от участниците на бизнес идеите и оценяването им от независимо жури, съставено от експерти в тази област. В същия ден ще се състои и церемония по награждаването на победителите, класирани на първите три места в конкурса.

Във фаза „Кампус“ получават правото да се включат директно, без да подават специален апликационен формуляр, избраните участниците от Хакатон Бургас, проведен на 14 октомври 2019 г., чиято тема беше „Създаване на приложения за Синя икономика“.

Критериите, по които ще оценява журито, включват самото представяне на идеята на Демо-деня (яснота на предложения бизнес модел, съществуването на логична връзка между идентифицираните нужди, дейностите и предложените цели), както и иновативния характер на решението. Високи оценки са предвидени за добро идентифициране на потребността на пазара, както и за осъществимостта на бизнес идеята. Журито ще вземе предвид и структурата и експертния опит на екипа на кандидата – способността, опита и ангажираността на всеки участник във връзка с предложената бизнес идея. Допълнителни точки ще получат предложенията, включващи екологична отговорност – грижа за по-чиста околна среда, социална отговорност – добавена стойност за хората и включване на маргинализирани групи, както и потенциала на идеята за генериране на работни места.

Трите предложения, получили най-много точки, ще получат парични награди – съответно 5000 лева, 1500 лева и 1000 лева, осигурени от КРИБ-Бургас. Победителят ще получи към голямата награда и инкубационен пакет. Останалите две отличени идеи също ще бъдат „инкубирани“, за да бъдат доразвити през следващите месеци – от май до септември 2020 г., след което трите отбора ще трябва да представят бизнес плановете си.

Пълният регламент за участие е публикуван на сайта https://bluactburgas.bg/предприемаческо-състезание/. В средата на м. декември 2019 г. ще се проведе и среща на заинтересованите страни в Бургас, на която ще бъде обсъдена организацията и провеждането на конкурса.

Актуални новини относно състезанието ще се публикуват на сайта, както и на Facebook страницата: https://www.facebook.com/BurgasBlueS/

 


Автор: Entrepreneur Team