Начало / Новини / Eleven излиза на фондовата борса

Eleven излиза на фондовата борса

eleven

Първият фонд за рисков капитал на Eleven планира да пусне акции на Българската фондова борса (БФБ), информира Капитал. За целта вече е регистрирано специално дружество, в което е прехвърлен портфейлът на фонда, проспектът му е внесен за одобрение от Комисията за финансов надзор, а посредник по операцията е финансова къща „Карол“. Търсената сума е до 4 млн. лв. с увеличение на капитала, като те ще бъдат вложени в компании от портфейла.

Надеждите са качването на БФБ да стане през първото или най-късно през второто тримесечие на 2020 година. Листването на борсата ще отвори компанията и за нови акционери – всеки може да купи ценни книжа през БФБ-София, и така да стане част от стартъп екосистемата. Старите акционери пък ще получат възможност да продават своите акции. Мениджърите на компанията казват, че са избрали българската борса, тъй като ресурсът, който се търси, не е голям и няма да е икономически оправдано излизане на пазарите в чужбина. Планът е средствата да бъдат вложени във вече финансирани от фонда компании, а приходите да идват от продажба на дялове и дивиденти.

През 2013 г. стартъп екосистемата в България вече прохожда и започват да се роят компании с идеи. Сериозният тласък идва от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), който по програма JEREMIE финансира няколко различни фонда, сред които беше и този на Eleven, получил 12 млн. евро. Целта беше те да действат като акселератори – да идентифицират перспективни стартиращи компании и да им помагат с капитал и ноу-хау, срещу което придобиваха миноритарни дялове. Като част от листването на Борсата вече е изкупен портфейлът на ЕИФ, с който Eleven беше партньор.


Автор: Entrepreneur Team