Начало / All / Знаеш ли наистина какви са разликите между Маркетинг и Продажби?

Знаеш ли наистина какви са разликите между Маркетинг и Продажби?

Знаеш ли наистина какви са разликите между Маркетинг и Продажби?

Развивайки собствен бизнес, най-вероятно още в първия момент, в който споделите идеята си с някой, вие вече, дори и несъзнателно, използвате техники за маркетинг или продажба. Забелязали сме, че предприемачите в ранна фаза, които влизат в нашата Преакселераторска програма, често бъркат маркетинг и продажбените принципи.

Ако искате вашият бизнес да успее и клиентите ви да разберат за продукта, който предлагате, рано или късно ще трябва да насочите вниманието си към продажбени и маркетингови практики.

Каква е разликата, накратко

Ако сведем нещата до основите им, маркетингът е всичко, което правите, за да достигнете и убедите евентуалните клиенти, а процесът по продажби е всичко, което правите, за да извършите продажбата и да получите подписано споразумение или договор. И двете са необходими за успеха на бизнеса. Не може да се справите без който и да било от двата процеса. Ако се стремите стратегически да комбинирате двата вида усилия, ще постигнете успешно количество ръст на бизнеса. По същия начин, ако усилията бъдат в дисбаланс, това може да забави ръста на бизнеса.

Каква е разликата, в детайли

Обичайната цел на маркетинга е да генерира интерес към продукта и да създаде потенциални клиенти. Маркетинговите дейности включват:

  • изследване на клиентите, за да се идентифицират техните потребности
  • развитие на продуктите – дизайн на иновативни продукти, които да отговарят на съществуващи или латентни потребности
  • рекламиране на продуктите, за да се популяризират и да се изгради марката.
  • ценообразуване на продукти и услуги за максимизиране на дългосрочните приходи.

Вашият маркетинг би трябвало да се състои от стратегии, с които можете да измервате обсега и работата си, за да убедите потенциалните клиенти, че вие сте точната компания за тях. Именно посланието подготвя потенциалните клиенти за продажбата. То може да се състои от реклама, връзки с обществеността, социални медии, маркетинг чрез лични взаимоотношения, бранд маркетинг, вайрал маркетинг и директен маркетинг.

От друга страна, дейностите по продажби се фокусират върху това да превръщат потенциалните клиенти в реално плащащи клиенти. Продажбите включват директно взаимодействие с потенциалните клиенти, за да бъдат убедени да закупят продукта. Процесът по продажбите се състои от междуличностни взаимодействия. Той често се извършва чрез среща „лице в лице”, телефонни разговори и нетуъркинг. Той е всичко, което ви ангажира с потенциалния или реалния клиент на лично ниво, а не от дистанция. През повечето време потенциалният клиент е бил доведен до вас от маркетинговите усилия.

Маркетинг

Продажби

Подход По-широка гама от дейности за продажба на продукт/услуга, отношения с клиента и др.; преценяване на бъдещите потребности и изготвяне на стратегия за отговор на тези потребности в дългосрочните отношения. Помага на клиентското търсене да съвпада с продуктите, които компанията предлага към момента.
Фокус Цялостната картина за промотиране, разпространение, ценообразуване на продукти/услуги; запълване на потребностите и нуждите на клиентите чрез продукти и/или услуги, които компанията може да предложи. Изпълняване на целите за обеми/брой продажби
Процес Анализ на пазара, дистрибуционни канали, конкурентни продукти и услуги; стратегии за ценообразуване; следене на продажби и анализ на пазарен дял; бюджетиране Обикновено е „лице в лице”
Обхват Анализ на пазара; реклама; продажби; връзки с обществеността; обслужване и удовлетворение на клиентите След като даден продукт бъде създаден за някоя потребност на клиентите, убеждава клиентите да закупят продукта, за да удовлетворят потребностите си
Хоризонт По-дългосрочен Краткосрочен
Стратегия pull push
Приоритет Маркетингът показва как да достигнете клиентите и да изградите дълготрайни отношения Продажбата е крайният резултат от маркетинга
Идентич-ност Маркетингът се стреми да изгради идентичност на марката, за да се свързва лесно тя с удовлетворяването на потребности. Продажбите са стратегия за удовлетворяване на потребности по опортюнистичен, индивидуален метод, задвижен от човешки взаимодействия. Няма предпоставка за идентичност или дълготрайност на марката. Това е просто способността да удовлетвориш дадена потребност в точния момент.

Важно е да знаем

В своя най-добър вид, и продажбите, и маркетингът са възможности за създаване на взаимна полза. Те никога не бива да бъдат – както са представени в популярния филм „Вълкът от Уол Стрийт” – средство за „прецакване” на неориентирани купувачи. Това, което в крайна сметка искате от един купувач, не е самата продажба, а изграждане на връзка. Връзките се изграждат на основата на доверието, и докато светът на продажбите определено позволява възможността да убедите купувача да купи нещо, за което знае, че не му трябва, това изисква огромни умения и води до асиметрична транзакция, която е от голяма полза само за едната страна. Това не насърчава доверието, което служи за основа на всяка положителна връзка с дадена марка.

Вие как мислите – Какъв трябва да бъде подходът на един бизнес при маркетинг и продажба на неговите продукти или услуги? Споделете в коментарите!

Ако искате да получавате най-добрите ни статии в един имейл месечно, запишете се за нашия имейл бюлетин „Месечно вдъхновение“!
Picture credit: Epipheo Studios

Автор: StartIt Smart | Pre-Accelerator

StartIt Smart | Pre-Accelerator
Екипът на интензивната стартъп програма, Start It Smart | Pre-Accelerator, ще публикува свежи и полезни статии на тема стартиране и развитие на бизнес. Можете да разберете повече за Преакселераторската програма на Start It Smart, на нейния уебсайт, Facebook и Twitter профили.