Начало / All / Малък бизнес и стартъп не е едно и също! Вижте разликата

Малък бизнес и стартъп не е едно и също! Вижте разликата

Малък бизнес и стартъп не е едно и също! Вижте разликата - растеж

Ако работите в технологичната индустрия, вероятно сте чували термина „стартъп“ много пъти. След като четете тази статия, голяма е вероятността вие или човек, когото познавате, вече да сте в процес на концептуализиране или дори стартиране на собствен стартъп.

Въпросът е, че според много хора „стартъп” е просто друг термин за „малък бизнес”, докато (както знаем) дефинициите на двете са много различни. За да разграничим тези две организационни форми, нека навлезем по-дълбоко в дефиницията на „стартъп”.

„Стартъпът е компания, създадена, за да расте бързо. Това, че дадена компания е новосъздадена, не я прави стартъп. Нито пък е задължително стартъпът да се занимава с технологии, да взима рискови инвестиции или да направи exit (да бъде придобит). Единственото основно изискване, за да се нарече една компания „стартъп“, е потенциалът за растеж. Всичко друго асоциирано със стартъпите следва от растежа.“ ~ Стийв Бланк

Какво представлява един стартъп?

Години наред инвеститорите по света смятат стартъпите за по-малки версии на големите компании; това е проблематично, защото има огромна идеологическа (и организационна) разлика между стартъп, малък бизнес и голяма корпорация, което изисква различни стратегии за финансиране и KPI индикатори.

Според серийния предприемач и легенда в Силициевата долина Стийв Бланк, стартъпът е „временна организация, създадена да търси повтаряем и скалируем бизнес модел.” В контекста на технологичната индустрия (и настоящата дискусия), стартъп трябва да е съкращение от „скалируем стартъп”. Този стартъп търси не само да докаже своя бизнес модел, но и да го направи бързо, по начин, който ще има значително влияние върху актуалния пазар, което ни води и до първата голяма разлика между стартъпа и малкия бизнес.

„Скалируемият” стартъп има намерението да стане голяма компания

Както го описва Бланк, основателят на скалируем стартъп не иска просто да бъде свой собствен шеф; той иска да превземе вселената. Още от първия ден неговото намерение е да разрасне своя стартъп в голяма, дисруптивна за средата компания. Той вярва, че е попаднал на следващата „голяма идея”, която наистина ще разтърси индустрията, ще вземе клиентите на съществуващите компании или дори ще създаде нов пазар.

Това е в голям контраст с дефиницията на малък бизнес, която го описва като „независимо притежаван и опериран бизнес, организиран с цел печалба, и не-доминиращ в своята област.”

Следователно задвижващата сила зад двата бизнес модела е различна: намерението на основателя на стартъп е да размести пазара с мащабируем и въздействащ бизнес модел; докато намерението на собственика на малък бизнес е да бъде шеф сам на себе си и да си намери място на местния пазар.

Със сигурност вторият вариант е доминантният модел на предприемачество в България: бакалиите, деликатесните магазини, фризьорските салони, водопроводчиците, електротехниците и т.н. и техния принос към местната икономика са наистина много важни. За добро или лошо обаче, крайната мотивация на малкия бизнес е фундаментално различна от тази на мащабируемия стартъп.

Стартъпът е временен

Организационната функция на стартъпа е да търси повтаряем и мащабируем бизнес модел. Според Бланк това означава, че основателят на стартъп има три основни функции:

 1. Да представи визия за продукт с определени характеристики.
 2. Да създаде поредица от хипотези за всички части на бизнес модела: Кои са клиентите? Кои са дистрибуционните канали? Как изграждаме и финансираме компанията и т.н.
 3. Бързо да валидира дали моделът е правилен, като види дали клиентите се държат, както предвижда моделът (което и той признава, че се случва рядко).

Имайки предвид тази дефиниция, виждаме, че след като даден бизнес модел бъде доказан, функцията на организацията трябва да се измести към произвеждането на резултати и изпълнение на въпросния модел, което в много случаи премахва гъвкавостта и светкавичната иновация, съществували в ранните дни на бизнеса.

Стартъпът се финансира по различен начин

Докато и стартъпът и малкият бизнес вероятно ще започнат с финансиране от спестяванията на основателя, неговите близки и приятели, или банков заем, то ако един стартъп е успешен, той ще получи допълнително финансиране от бизнес ангели, венчър-капиталисти и (ако има късмет) от първоначално публично предлагане (IPO). С всяка серия финансови инжекции, основателят на стартъпа се лишава от част от своята компания – това се нарича „дялово инвестиране” – и всички, които са го направили, стават съ-собственици на компанията.

В крайна сметка стартъпът може да спре да съществува като независима организация чрез сливане или придобиване. За собственика на малък бизнес прехвърлянето на контрола на други лица би осуетило целта на това да има собствен бизнес. За стартъпа обаче, това може да бъде необходимо, за да поддържа на пръв поглед безкраен ръст.

Макар че и основателят на стартъпа, и собственикът на малък бизнес са предприемачи, то намерението, основната функция и финансирането на техните бизнес модели са радикално различни.

Вижте как Стийв Бланк описва различията в по-големи детайли във видеото отдолу.

Picture credit : Saltatempo Picture credit 2: Josh

Автор: StartIt Smart | Pre-Accelerator

StartIt Smart | Pre-Accelerator
Екипът на интензивната стартъп програма, Start It Smart | Pre-Accelerator, ще публикува свежи и полезни статии на тема стартиране и развитие на бизнес. Можете да разберете повече за Преакселераторската програма на Start It Smart, на нейния уебсайт, Facebook и Twitter профили.
 • Маркетолог

  За икономиката може да е по-добре много печеливши малки бизнеси (SME), отколкото много (над 90%) неуспешни стартъпи…

  • Екип

   Да, абсолютно прав сте – от финансова гледна точка за икономиката определено е по-добре да има много печеливши малки бизнеси (SME). Всъщност, ролята на стартъпите е да въвеждат иновации по възможно най-бързия начин.
   Дори и от България да стартира стартъп с оценка над 1 млрд. (т.нар. „Unicorn“), от финансова гледна точка, това няма особено да засегне държавата. Но репутацията на страната ще се вдигне, привличайки повече малки бизнеси и повече инвестиции. 😉

   • име

    Вземете за пример Естония – да не забравяме, че ако този стартъп се продаде, това е изключително голям капитал, влизащ в страна като нашата.