Начало / All / Изградете бизнес модел на своя бизнес с този безплатен инструмент

Изградете бизнес модел на своя бизнес с този безплатен инструмент

Изградете бизнес модела на своя бизнес с този безплатен инструмент

Бизнес моделът на един бизнес най-просто казано е начинът, по който даден бизнес функционира – какви са източниците му на приходи; какви са разходите; кои са клиентските му сегменти; каква е стойността, която дава на своите клиенти и т.н.

Бизнес моделът е начинът, по който всяка организация създава, разпространява и получава, стойност, в икономически, социален и културен контекст.

В тази статия ще ви запознаем с един инструмент, който се нарича Business Model Canvas или Канава на бизнес модела. Тази канава представя 9-те основни елемента на един бизнес модел + важните въпроси, на които трябва да си отговорите, за да определите особеностите на тези елементи. Не само, че ги представя, ами в нея можете да ги попълните спрямо характеристиките на вашия бизнес.

Изгледайте това кратко видео с отлично встъпително обяснение на Business Model Canvas.

 

След като имате базово разбиране за това какво е бизнес модел и как работи Канавата, е време да започнете изграждането на своя първи бизнес модел. За тази цел свалете своя безплатен Business Model Canvas отдолу или използвайте тази онлайн версия.

Свали безплатен Business Model Canvas

9-те блока на Business Model Canvas, по достъпен начин 

За да бъдем още по-конкретни и полезни ви даваме обяснение на 9-те компонента на един бизнес модел, обвързани с ключовите въпроси, които трябва да си зададете. Тези описания + примери за всеки един от 9-те блока, са достъпни и на самата канава, която вече сте изтеглили.

Клиентски сегменти (Customer Segments)

Клиентски сегменти (Customer Segments)

За кой създаваме стойност?

Кои са най-важните ни клиенти?

Стойност, която бизнесът предлага (Value Proposition)

Стойност, която бизнесът предлага (Value Proposition)

Каква стойност предлагаме на своите клиенти?

Кои са проблемите на нашите клиенти, които решаваме?

Какви пакети от продукти или услуги предлагаме на всеки клиентски сегмент?

Кои клиентски нужди посрещаме?

Взаимоотношения с клиентите (Customer Relationships)

Взаимоотношения с клиентите (Customer Relationships)

Какви взаимоотношения очакват нашите клиенти?

Кои взаимоотношения вече сме установили?

Как се интегрират с останалите части на нашия бизнес модел?

Колко струват?

Канали (Channels)

Канали (Channels)

През кои канали искаме да достигнем до нашите клиентски сегменти?

Как достигаме до тях в момента?

Кои канали са най-ефективни, за своята цена?

Ключови ресурси (Key Resources)

Ключови ресурси (Key Resources)

Кои са ключовите ресурси/средства, от които имаме нужда за да: създаваме уникалната стойност, която предлагаме; изградим нашите дистрибуционни канали: имаме източници на приходи?

Ключови дейности (Key Activities)

Ключови дейности (Key Activities)

Кои са ключовите дейности, които трябва да се извършват за да: създадем уникалната стойност, която предлагаме; изградим нашите канали на разпространение; имаме източници на приходи?

Ключови партньори (Key Partners)

Ключови партньори (Key Partners)

Кои са нашите ключови партньори?

Кои са ключовите ни доставчици?

Кои ресурси, получаваме от партньори?

Кои са главните дейности, които нашите партньори извършват?

Структура на разходите (Cost Structure)

Структура на разходите (Cost Structure)

Кои са най-големите разходи в целия ни бизнес модел?

Кои „Ключови ресурси“ са най-скъпи?

Кои „Ключови дейности“ са най-скъпи?

Източници на приходи (Revenue Streams)

Източници на приходи (Revenue Streams)

Кои са начините, по които ние получаваме приходи?

За каква стойност наистина нашите клиенти са готови за платят?

Колко плащат за подобни продукти/услуги в момента?

Как плащат в момента?

Как биха предпочели да плащат?

 

Това, което получавате чрез Business Model Canvas е ясна структура, по която можете да си отговорите на въпросите, които имате относно действието на своя бизнес. Канавата на бизнес модела се използва както за полагане на основи на стартиращ бизнес, така и за оптимизирането на големи компании.

Споделете тази статия със своите приятели! :)

Picture credit: Steven Zwerink

Автор: Редакторски Екип

Редакторски Екип
Редакторският екип на Entrepreneur.bg е съставен от млади, амбициозни и креативни хора. Целта му е да информира читателите на Entrepreneur.bg за интересните неща, случващи се около българското и световно предприемачество.
  • Startup Tool

    Една електронна версия на Business Model Canvas -a http://www.startuptool.net

    • Екип

      Благодарим ви! Наистина добра онлайн версия! 😉