Начало / All / Увеличи продуктивността си с тези 7 принципа

Увеличи продуктивността си с тези 7 принципа

Увеличи продуктивността си с тези 7 принципа

В съвременния свят всеки се старае да бъде „продуктивен“. В какво, обаче, се изразява продуктивността? Тази дума със сигурност не може да бъде определена еднозначно. Какво е продуктивността? Талант? Далновидност? Умение за добро организиране на стъпките за постигане на целите?

Смятам, че продуктивността се изразява в следните три елемента: резултат или отговор на въпроса: „Постигаме ли изобщо някакви резултати вследствие на действията си?“; качество на резултата или колко добри резултати реализираме; и времето, за което постигаме съответните постижения. В тази статия ще споделя 7-те принципа, които лично спазвам в своята работа, за да поддържам топ продуктивна форма.

1. Кристална яснота

Колкото по-конкретно дефинираме търсения краен резултат (целите), толкова по-голяма вероятност има да успеем да ги постигнем. Кристално ясното определяне на резултата неминуемо следва да бъде съчетано с приоритизация на задачите или казано с други думи – да определим кои са най-важните за нас неща, които искаме да свършим.

2. 20/80 или Принципът на Парето

Друга основополагаща характеристика на продуктивността е принципът на Парето. Според този принцип 20% от нашите действията или дейност ни носят 80% от резултата. Респективно, ако умеем да идентифицираме кои са тези 20% от нашите действия и да се фокусираме предимно върху тях, вероятността да действаме с по-голяма продуктивност се увеличава експоненциално.
Разбери как да приложиш принципа на Парето: Как да приложим “Закона за елита”

3. Законът на Паркинсън

Според този принцип, всяка задача, която си поставяме, заема предвиденото за нейното извършване време. Или по-просто казано,  това означава, че един и същи резултат може да бъде постигнат както за ден, така и за 1 час. Съкращаването на сроковете всъщност по естествен начин стимулира извършването на онези 20% действия, носещи ни 80% от (ясно дефинирания) резултат.

4. 5-минутното правило

Всяка задача, чието извършване отнема по-малко от 5 минути, се върши веднага, защото препланирането и за бъдещ момент всъщност изискват повече време и енергия отколкото ако просто я направим сега. От друга страна задачи, които изискват повече от 5 минути биват препланирани и разпределени в дни, в които можете да отделите нужното време.

5. Изяж жабата

Започваме деня си с извършването на най-трудната, гадна, времеемка и изискваща ресурси задача. По този начин се справяме с най-големия си противник за деня в момента, в който сме най-свежи и имаме най-много енергия, а именно сутринта. Освен това, когато успеем да се справим с нея в самото начало, това ни предоставя усещане, че се справяме добре, повдига самочувствието ни и създава чувството, че ще се справим с всичко, което се изпречи на пътя ни.

6. Кратки почивки на всеки 1 час работа

Нашите мозъци са устроени така, че след последователни 90 минути работа, концентрацията и ефективността ни спадат драстично. Поради този факт, за да можем отново да влезем в състоянието, в което мозъкът ни функционира оптимално, на всеки час и половина работа ние се нуждаем от 15-минутна почивка, в която да се откъснем от извършваната дейност. Не за да се забавим, а напротив – за да можем след изтичането на тези 15 минути отново да работим с темпото и концентрацията, които гарантират постигането на качествени резултати. По този начин, предоставяйки си време за почивка, ние всъщност инвестираме в по-ефективното и по-продуктивно извършване на работата, с която сме се заели и резултатите, до които искаме да доведе.

7. JUST DO IT

Не чакайте да ви дойде енергия за да започнете, а започнете и енергията ще дойде. Ако имате много сложна и трудна задача и се чудите от къде да я подхванете, просто направете първата стъпка!

Това са седем идеи, които ми помагат да бъда достатъчно продуктивен в работата по своя бизнес. Дори да не приложите всички седем, в своята работа със сигурност ще намерите полза в поне една от тактиките.

Picture credit: Ryan Ritchie

Автор: Антон Ценов

Антон Ценов
Антон Ценов е съосновател на компаниите Mind Mapping и Join The Players. Член е и на предприемаческата организация Start It Smart. Вярва в огромния потенциал на всички хора.