Начало / All / Изложение „Слънчеви градове“ в София на 10 и 11 ноември представя успешни продукти и услуги при използването на соларната енергия в бита и бизнеса

Изложение „Слънчеви градове“ в София на 10 и 11 ноември представя успешни продукти и услуги при използването на соларната енергия в бита и бизнеса

Solar Cities 4

Изложение за възобновяеми енергийни източници с домакин Столична община ще се проведе на 10 и 11 ноември 2023 г. от 10:00 до 16:00 ч. в Античен културно-комуникационен комплекс Сердика (зона Ларго).

В изложението ще вземат участие производители, проектанти, монтажни фирми, свързани с ВЕИ, които ще представят своята дейност и продукти, възможности за използване на соларната енергия в бита и бизнеса.

Посетете Изложение „Слънчеви градове“, за да обогатите своите знания по отношение на изграждането и функционирането на фотоволтаични централи и ползите от внедряване на ВЕИ в дейността на предприятията и домакинствата.

Търговското изложение се организира в рамките на проект „Слънчеви градове“ (SOLAR CITIES), който се финансира от Европейската инициатива за климата (EUKI).

По време на изложението ще се проведе и „Ден на енергийните одитори“, организиран от Камарата на енергийните одитори. Целта е да се запознаят гражданите с понятия като сертификат за енергийни характеристики на сгради, обследване за енергийна ефективност и др., да се обясни колко е важно да се изпълнява Закона за енергийната ефективност и ползите, които произтичат за гражданите от този закон.


Автор: Entrepreneur Team