Начало / За напреднали / ERP.BG създаде система за управление на винарски изби

ERP.BG създаде система за управление на винарски изби

erp-koritsa
Софтуерът е изцяло оптимизиран за компаниите за вино и спиртни напитки – от процеса на производство до маркетирането, продажбите и разбира се – регулациите в сектора

 

Българската компания за разработка на бизнес софтуер ERP.BG представи ново решение за управление на винарски изби и производители на спиртни напитки. То е изцяло облачно и е базирано на разработената от компанията ERP система. Разполага с уеб интерфейс, оптимизирано е за работа през мобилни устройства, с интегрирани механики от социалните мрежи и е готово за международните пазари. Новата система за управление на винарни обхваща всички аспекти от производството, маркетирането, продажбите на вино и спиртни напитки, както и съвместимостта със строгите регулации в този сегмент.

„Винарството е един сектор с множество особености и специфични изисквания, както по отношение на производствения процес, така и на регулациите. През последните години екипът ни натрупа сериозен опит в този сегмент и резултатът е пълноценно решение за управление на винарски изби и производители на твърд алкохол. То е напълно съвместимо с регулацията в областта на акцизите и останалите изисквания на държавните институции в бранша, скалируемо е и включва множество приложения и функционалности, специално създадени за производството и търговията с алкохол“ – споделя Иван Аржентински, управляващ съдружник на ERP.BG.

В добавка системата е изцяло локализирана за англоезичния пазар и може лесно да се внедри в чуждестранни фирми, взимайки предвид специфичните регулации и пазарни различия. Тя вече работи в няколко български винарни и предстои внедряването й в други компании у нас и в чужбина.

Регулации

Секторът на виното и спиртните напитки е обект на строги регулации и новото решение за управление на винарни покрива всички изисквания на държавните институции в тази област. То оптимизира документацията и автоматизира напълно отчетността пред регулаторните органи, включително с портал, от който представители на Агенция “Митници” могат да достъпват законово – изискуемите справки за дейността.

Вграденият модул Акциз позволява на екипа да следи стриктно операциите по производство и дистрибуция на алкохол и да ги документира в съответствие с действащите закони и стандарти. Функциите включват също дефиниране на данъчни складове и акцизни продукти, организиране на кодове, предназначения и операции с акцизни стоки, извършване на операции с бандероли и менажиране на бандеролни партиди, както и автоматизация на изготвянето на акцизни декларации. При това системата не само отговаря на всички регулации, а и намалява времето на служителите, прекарано в административни операции.

erp-1

Производство

Системата за управление на винарни на ERP.BG обхваща всички аспекти от производството на алкохолни напитки, включително планирането на материалните запаси (MRP) и на капацитета на ресурсите (CRP), производствените технологии и рецепти със съставки и операции, отчети за консумация, работно време и готовата продукция и др. Чрез софтуера ръководителите на винарски изби могат също да наблюдават натоварването на ресурсите и да оптимизират използването им, както и да структурират технологични маршрути. Системата управлява също материалите за производство на спирт и алкохол, дестилацията на спиртни напитки, процеса по бутилиране и бандеролиране, както и преработка и бракуване на спиртни продукти.

Управление на асортимента и инвентара

Новото решение включва пълноценно управление на складове и инвентар с множество продукти и категории, управление на наличностите и движенията на продукти по фирми и складове, включително по партиди и серийни номера. Добавени са също функции за конвертиране на размерности на алкохолни продукти, дефиниране и контрол на алкохолни параметри – алкохолен градус, плътност, температура и др., проследяване на себестойност при заприхождаване, трансфер и изписване на продукти, както и нейното коригиране с разходи, които стават ясни след края на отчетния период (електроенергия и др.). Управлението на асортимента е интегрирано с модул Счетоводство, което позволява автоматично осчетоводяване на приходи и разходи в резултат от складовите операции.

Продажби и дистрибуция

Системата на ERP.BG включва пълен набор от функционалности за дистрибуция на алкохолни и спиртни продукти, внос и износ, управление на магазини за алкохол, доставки на едро за кетъринг, ателиета за дегустация и продажба на алкохолни напитки, организиране на събития с консумация на алкохол, продукти за готварски приложения и др. Вграденият модул Мърчандайз оптимизира управлението на екипите, както и на продуктите по щандовете на магазините, тяхното оптимално представяне, подреждане, организирането на промоциите и всички останали аспекти, свързани с присъствието в точките на продажба.

erp-2

Вграден B2B портал

Решението разполага с B2B портал, който оптимизира отношенията с клиентите, информира ги за непокрити задължения, показва им платените фактури и им позволява сами да създават нови поръчки. Клиентският център разполага с вграден чат и механики от социалните мрежи, които улесняват комуникацията с клиентите, запазвайки историята на разговорите.

Business Intelligence (Бизнес анализи)

Ръководителите на винарски изби разполагат с богати възможности за мониторинг и анализиране на бизнеса, включително изчерпателни отчети за цялостните резултати, анализ на историческите данни, както и тези в реално време, проследяване на ключови показатели за успех, както и редица опции за откриване и елиминиране на причините за забавяния в операциите по производство, презареждане на склада, продажби и доставки.

Решението за винарни им дава и мощни инструменти за идентифициране модела на поведение на клиентите, промените в него и съответно гъвкавост да отговорят на променящите се нужди на пазара. То позволява също да се извършва оценка на продуктивността на производствени и търговски отдели, складове и доставчици, както и да се оценяват рентабилността на операциите и доходите от клиентите.


Автор: Entrepreneur Team