Начало / All / Малки и средни компании могат да получат безвъзмездно финансиране за внедряването на бизнес софтуер по нови процедури на ЕС

Малки и средни компании могат да получат безвъзмездно финансиране за внедряването на бизнес софтуер по нови процедури на ЕС

Tim-V

В наши дни технологиите са неизменна част от успеха на почти всеки бизнес, но инвестициите в тях не винаги са по възможностите на всяка фирма – особено на по-малките предприятия. Системите от клас ERP (Enterprise Resource Planning – управление на корпоративните ресурси), CRM (Customer Relationship Management – управление на взаимоотношенията с клиентите), както и BI (Business Intelligence – бизнес анализи) вече навлизат и в по-малките компании, обещавайки да ги направят по-конкурентоспособни на пазара.

А добрата новина от началото на тази година е, че благодарение на нови процедури за европейско финансиране малките и средни предприятия ще могат да кандидатстват за средства за придобиване на софтуерни системи за управление, разработване и внедряване на различни технологични иновации.

„Процедурите ще позволят на редица български фирми да се възползват от предимствата на модерните бизнес софтуери за управление и анализ, но без да се налага да отделят сами голям бюджет за тяхното придобиване и внедряване“ – обяснява Даниела Димова, маркетинг мениджър на българската софтуерна компания Тим ВИЖЪН България – „В добавка нашият екип е готов да помогне на компаниите при избора на най-подходящото решение за техния бизнес.“

В рамките на годината предстоят три нови процедури на обща стойност над 537 млн. лв., с които Европейският съюз ще финансира български проекти за разработка и внедряване на иновации в малките и средни предприятия (МСП) и ще подпомогне малки семейни фирми за модернизацията им. Средствата се отпускат по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027 (ПКИП).

Първата от процедурите, с общ бюджет от 127 млн. лв., се очаква да стартира още през месец март и ще бъде насочена към финансиране разработването на иновации в малките и средни предприятия. През април е планирано да бъде отворена за кандидатстване и втората мярка – „Внедряване на иновации в малки и средни предприятия“ с бюджет от 293 млн. лева.

По трета процедура ще може да бъде финансирано закупуването на машини и съоръжения, оборудване и софтуерни продукти, които да подпомогнат модернизацията на производствената дейност на семейни компании и фирми, работещи в сферата на творческата индустрия. За тази цел са предвидени 117 млн. лева. Условията за кандидатстване ще бъдат обявени в идните месеци.


Автор: Entrepreneur Team