Начало / За стартиращи / Колежът по бизнес администрация в София ще обучава млади предприемачи в нова бакалавърска специалност

Колежът по бизнес администрация в София ще обучава млади предприемачи в нова бакалавърска специалност

Kolej

Изграждане на предприемаческо мислене и всички качества, необходими за успешния старт и управление на един бизнес проект – това са само част от компетенциите, включени в новата специалност  “Бизнес и предприемачество” на Колежа по бизнес администрация в София. Бакалавърската специалност ще обхване различни аспекти от функционирането на една фирма и ще развива в обучаващите се студенти качества като иновативност, бързина и гъвкавост съобразно променящата се среда, както и познания по различни управленски технологии и софтуерни продукти.

Завършилите новата специалност имат възможност успешно да се реализират като изпълнителни директори, управители и административни ръководители в предприятия и други организации, както и като анализатори, мениджъри и консултанти. Не на последно място, те ще бъдат много добре подготвени да стартират собствен бизнес, който да ръководят успешно.

Бакалавърската специалност може да се изучава в дистанционна форма, като продължителността е четири години или осем семестъра.

“Много европейски университети и колежи вече предлагат възможност за пълноценно дистанционно обучение, което дава редица предимства на студентите. Сред тях са освобождаването от пространствените и времеви ограничения на присъственото обучение, развиване на личната мотивация и самоконтрол, както и лесно усвояване на нови знания и умения” – посочва доц. Яким Китанов от Колежа по бизнес администрация.

За целта центърът за дистанционно учебно заведение е развил лесна за управление интерактивна платформа, която дава възможност на студентите сами да избират кога и от къде да се включат. Те могат да комуникират със своите преподаватели по имейл или чрез онлайн консултации в реално време. По този начин обучаващите се разполагат с достатъчно време да усвоят учебния материал, без да се налага да променят досегашния си начин на живот – да отсъстват често от работа или да прекарват по-малко време със семейството си.

Софийският Колеж по бизнес администрация предоставя обучение за бакалаври също и в ключови за бизнеса сфери като Финанси, Счетоводство, Управление на човешките ресурси, Стопанско управление и др. Сред магистърските програми в учебното заведение се отличават Мениджмънт и бизнес психология, Управление на проекти, Артмениджмънт, Бизнес логистика и др. Кандидатстването става бързо и лесно, изцяло онлайн. Повече информация можете да намерите на www.college.bg.


Автор: Entrepreneur Team