Начало / Новини / Сирма Груп Холдинг оповести своите междинни консолидирани резултати към 31.12.2021

Сирма Груп Холдинг оповести своите междинни консолидирани резултати към 31.12.2021

Sirma2

На 01.03.2022 Сирма Груп Холдинг АД оповести своите междинни консолидирани резултати към 31.12.2021. Развитието на дружествата от Групата съвпада с набелязаните цели в Стратегията за растеж и развитие на Групата.

Приходите на Групата отбелязват ръст от 8.69% на годишна база, като нарастват от BGN 59,4 милиона на BGN 64,6 милиона.

 

Sirma

EBITDA достигна BGN 13,014 милиона. Нетната печалба на Холдинга се увеличава с 30,53% в сравнение със същия период на миналата година, като достига BGN 6,4 милиона.

Няма промяна през четвъртото тримесечие на 2021 г. на основните акционери на Сирма Груп Холдинг, като се запазва и процента на свободно търгуемите акции (free float) на 52,95% от края на третото тримесечие. 45 корпоративни инвеститора държат 8 517 822 акции на дружеството или 14.3% от капитала, докато 981 физически лица държат 50 892 696 акции на дружеството или 85.7%. През четвъртото тримесечие нарастна чуждестранното акционерно участие в Сирма, като към 31.12.2021 то бе представено от 11 физически и юридически лица с обща инвестиция от 488 435 акции. Това представлява ръст от 58,6% на чуждестранните инвестиции в дружеството в сравнение с третото тримесечие.

Пълните междинни консолидирани отчети за дейността на Сирма Груп Холдинг АД през 2021 година и съпътстващи документи може да разгледате в инвестиционната секция на сайта на дружеството www.sirma.com. Всякакви допълнителни въпроси може да насочвате към Станислав Танушев – Директор за връзки с инвеститорите на е-поща: stanislav.tanushev@sirma.bg или тел. 02 976 8310.


Автор: Entrepreneur Team