Начало / Новини / Възможности за теглене на бързи кредити по време на криза

Възможности за теглене на бързи кредити по време на криза

finance-4858797_640 (1)

Финансовите кризи изправят всички ни пред трудности, а част от хората поставят на сериозно изпитание и ги обричат да се борят за чисто физическото си оцеляване. Само за месец кризата, причинена от разпространението на Ковид-19, както и последвалото преустановяване на дейността на редица фирми, доведоха до драстичен спад в доходите на 25% от населението на страната ни и до осезаем такъв при други 26%. Най-силно засегнати бяха загубилите своето работно място заради кризата, както и служители в принудителен неплатен отпуск. Всички те се оказват изправени пред реални и непреодолими финансови трудности и невъзможност да покрият месечните си разходи за битови сметки, храна, лекарства. Необходимостта от парични средства за покриване на ежедневните нужди и подсигуряване на оцеляването доведе до увеличаване на ролята на бързите кредити, които осигуряват нужните пари незабавно и лесно.

В безпрецедентната кризисна ситуация, която продължава да засяга живота и трудовата ни дейност, тегленето на бърз кредит е достъпен финансов инструмент за справяне с ежедневните нужди. Бързите кредити като тези, които са отпускани от Vivus.bg, се оказват значими в особена степен за останалите без работа хора, тъй като при кандидатстване не се изисква трудов договор или документ, доказващ дохода – нещо, което безработните съвсем естествено и разбираемо не биха могли да покрият като изискване. Друго преимущество на бързите кредити по време на пандемията е кандидатстването изцяло онлайн, без да е необходимо посещаването на офис, създаващо потенциална опасност от разпространение на заразата. И макар банковите институции да внедриха мобилни приложения за улеснение на клиентите си и извършване на разплащания, при тях все още съществува изискването за посещение в офиса с цел кандидатстване за кредит. Удобството и сигурността да се изтегли заем онлайн, осигурен от фирма за бързи кредити, се оказа високо оценено и предпочитано от потребителите по време на кризата. Безопасни и сигурни са и получаването на средствата, както и погасяването на вноските по заема.

Предвидена е и възможност за удължаване на срока на кредита, която дава допълнителна глътка въздух на потребителите, засегнати от кризата. Разсрочването на кредитните вноски е мярка, която помага на ползвателя спокойно да намери нов източник на доходи, с който да погаси взетия заем. Съществена промяна в кредитирането би могла да настъпи при приемане на абсолютна давност на кредитите, което ще доведе до промени в начина на оценка на кредитния риск и взимане на решение за отпускане на кредит, по-прецизен подбор сред кандидатстващите, по-трудно отпускане, по-високи лихви и като цяло ще затрудни дейността на кредитните институции, водейки към загуба на част от средствата им, както и към невъзможност да отпускат нови кредити, с които да подпомагат нуждаещите се в кризата.


Автор: Entrepreneur Team