Начало / Новини / Теленор предлага Застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“

Теленор предлага Застраховка при пътуване в чужбина „Смарт Турист“

Теленор е първият мобилен оператор в България, който предлага застраховка при пътуване извън страната, като тя може да бъде сключена бързо и удобно през мобилното приложение MyTelenor. Със застраховка Смарт турист частните клиенти на оператора могат да осигурят за себе си и своите близки и приятели помощ при нужда от спешни медицински услуги, пътна помощ, загубени лични вещи и/или документи, закъснения, правни разходи и спешна дентална помощ по време на пътуване в чужбина.

Сключването на застраховката Смарт турист е максимално улеснено, като за целта клиентите на абонаментни планове на Теленор трябва да се намират на територията на България. Освен в приложението MyTelenor, те могат да сключат застраховката и в обозначени със стикер магазини на Теленор.

Покритието на застраховката Смарт турист се активира автоматично, когато мобилният номер на сключилия застраховка клиент бъде засечен в роуминг и се свърже с мобилна мрежа в чужбина. От този момент клиентът разполага с 4 часа, в които може да избере да откаже покритието по застраховката за конкретното пътуване или да добави до 10 лица, включително по желание себе си, които да застрахова за конкретното пътуване. Данните за другите застраховани лица могат да бъдат добавени и предварително през приложението MyTelenor.

Няма месечна такса за застраховката, а клиентите заплащат премия в зависимост от броя дни, в които са в чужбина с активирано покритие по застраховката, до максимум 31 последователни дни за всяко пътуване. В края на всяко пътуване клиентите получават информация за дължимата премия за пътуването по имейл и в приложението MyTelenor. Дневната премия за едно пълнолетно лице до 65 години е 1,99 лв. за територията на Европа и 4,99 лв. за пътувания в страни от останалия свят. За непълнолетни дневната премия е 0,99 лв. за Европа и 2,49 лв. за останалия свят, за едно лице. Общата премия включва всички извършени пътувания в рамките на съответния месец и се включва към следващата месечна сметка на Теленор за мобилни услуги на лицето, сключило застраховката.

Покритието по застраховка Смарт турист за медицински разходи и разходи за спешно репатриране е до 100 000 лв. в Европа и до 200 000 лв. в останалите страни от света, като при разходи за пътуване се покриват 120 лв. на ден до максимум 1 200 лв. за застрахования и придружаващ пътник. За спешно стоматологично лечение покритието е до 1 000 лв., за правни разноски до 2 000 лв., а за пътна помощ – до 1 000 лв. Сред покритията на застраховката са и разходи за временна подмяна при загуба на лични документи до 400 лв. и 500 лв. при загуба, повреда или кражба на лични вещи. В случаите на закъснение по време на пътуване, застраховката покрива 50 лв. за всеки пълен 12-часов период, като максималното покритие е 600 лв. За някои от покритията се прилага самоучастие на стойност 50 лв. Подробна информация за размерите на покритията, самоучастието и условията на застрахователния продукт е публикувана на официалния сайт на компанията, www.telenor.bg, както и в обозначени със стикер магазини на Теленор.

Застраховката е продукт на застрахователя Chubb European Group SE, а Теленор я предлага в качеството си на негов застрахователен агент. Chubb European Group SE е европейско застрахователно дружество (SE), съществуващо съгласно разпоредбите на френския Кодекс за застраховане, което действа в България въз основа на свободата на предоставяне на услуги чрез своя унгарски клон Чъбб Юръпиън Груп СЕ Мягярорзаги Фьоктелепе.

Пълна информация за застраховката е налична на официалната страница на оператора www.telenor.bg, чрез обаждане на телефон 123, както и в обозначените със стикер магазини на оператора.


Автор: Entrepreneur Team