Начало / Новини / Как компаниите да се възползват от революцията на данните

Как компаниите да се възползват от революцията на данните

 

 

През последните години информацията се превърна в основен стратегически ресурс за всяка компания, а пълноценното й използване – в предпоставка за успешен бизнес. Фирмени данни се генерират от все повече устройства, процеси и събития. Вече говорим за технологии за Big Data (големи масиви от данни), Business Intelligence (бизнес анализи), Data Mining (извличане на данни) и др. Ефективното използване на тези технологии може да промени изцяло начина, по който мениджърите виждат своя бизнес и по който взимат решения.

 

Въпреки това голяма част от фирмите у нас все още практикуват остарял подход на работа с бази данни, при който ограничен брой служители създават отчети за нуждите на мениджмънта, а останалата част от екипа получава информацията със закъснение. Всичко това води до възникването на множество проблеми като намаляване на ефективността на работата на служителите, засилване на чувството им за неудовлетвореност, както и търсенето на алтернативни източници на информация, генериращи различни версии на истината.

 

Българската софтуерна компания Тим ВИЖЪН България публикува набор от съвети за подобряване работата с бази данни на корпоративно ниво и успешното преодоляване на тези проблеми. Компанията е партньор на софтуера за бизнес анализи Tableau и има дългогодишен опит в решенията за управление на фирмените данни. Ето с какви проблеми се е сблъсквал екипът й през годините при работата си по оптимизация на начина, по който различните бизнеси използват данните:

 

Използването на единен източник на информация

 

В съвременната динамична бизнес среда служителите ежедневно се сблъскват с множество въпроси, които изискват незабавни решения и нямат време да чакат дълго, за да получат достъп до необходимите им за целта справки и анализи. В опита си да решат този проблем, те често търсят алтернативни източници на информация, което обаче създава ситуации, при които служителите по едни и същи въпроси се базират на различни данни. За да се избегнат големи негативни последици за бизнеса, от екипа на Тим ВИЖЪН България съветват да се формира и използва единен, проверен и прецизно поддържан източник на достоверна информация, до който всички от компанията да могат да се допитват.

 

Изграждане на цялостна картина на бизнеса

 

Днес всеки бизнес генерира огромен обем данни и за служителите е важно да имат цялостен поглед върху тях. За съжаление обаче все още голям процент от фирмите продължават да се затрудняват при ефективното съчетаване на данни от различни източници, често поради това, че те съществуват в различни и дори несъвместими формати. Това води до невъзможността данните да бъдат ефективно и пълноценно използвани от служителите, а от тук на свой ред произтичат редица проблеми като пропуснати възможности и ползи за бизнеса.

 

Използване на динамични справки и отчети

 

Статичните отчети и визуализации на данни, които бизнесът масово използва и днес, са полезни за представяне на това, което се е случило в определен период от време, но трудно могат да дадат отговор на постоянно възникващите въпроси, които различните звена на компанията могат да имат към едни и същи данни.

 

Без възможността активно да се изследват данните в различни сечения и от различни ъгли, за да се открият причинно-следствени връзки, да се идентифицират тенденции и да се отговори на текущо възникващи въпроси, бизнесът често се озовава в ситуация, напомняща управлението на автомобил, разчитайки само на огледалото за обратно виждане, споделят още от екипа на Тим ВИЖЪН България като съветват компаниите да използват динамични справки и отчети, които биха позволили активно взаимодействие с данните и биха улеснили максимално техните служители.

 

 


Автор: Entrepreneur Team